Preventivní sportovní prohlídky

 • slouží ke komplexnímu vyšetření sportovců rekreačních, výkonnostních / vrcholových a žadatelů o studium na VŠ

Pro rekreační/ hobby sportovce

 • kteří chtějí vědět, jak na tom jsou s kondicí nebo se připravují na náročnější závod/výkon, nebo jakou intenzitu zátěže si mají při sportu zvolit. Stanovení tělesné zdatnosti a případných dalších charaketristik je vhodné i při rozhodování, jaký typ sportu nebo způsob zátěže je vhodný.
 • pro ty, kteří mají náročného sportovního koníčka - nejen k bezstarostnému provozování sportu -- často je podmínkou přijetí do kursu zdravotní prohlídka sportovním lékařem k odhalení event. zdravotních obtíží/ poruchy, které by se mohly stát zdravotním rizikem při provádění sportu.

Pro registrované sportovce a pro uchazeče o studium VŠ

 • se zaměřením na tělesnou výchovu a sport, sportovní management atd. (např. FTVS, pedagogické fakulty...) – na vlastní žádost

Obsah / rozsah preventivní sportovní prohlídky

 • rozsah základního vyšetření je stanoven vyhláškou č.391/2013 Sb. (základní antropometrie a klidové EKG) – naše komplexní prohlídka (viz níže) má dostatečně široký záběr vyšetřovaných modalit k zachycení případných tělesných změn/poruch, které by sportovní činnost limitovaly, nebo mohly být prováděním sportu zhoršeny.

K prohlídce si každý přinese vyplněný vstupní dotazník - viz Ke stažení

V naší prohlídce je zahrnuto:

 • anamnéza + zanesení do databáze
 • antropometrie - výška, váha, krevní tlak, puls, BMI
 • rozbor tělesného složení (bioimpedance) - tělesná voda, % těl. tuku, svaly
 • orientační vyšetření sluchu a zraku (optotyp)
 • stanovení saturace krve kyslíkem (pulsní oxymetr)
 • vyšetření vitální kapacity/ objemu plic (spirotest)
 • vyšetření zvukovodu a ušního bubínku (otoskop) - dle potřeby (př. plavci)
 • orientační vyšetření moči (strip) - bílkovina, krev, glukoza, ketony, pH
 • klinické interní vyšetření
 • vyšetření pohybového ústrojí
 • vyšetření plosky nohy (plantoskop)
 • klidové EKG
 • zátěžová ergometrie - test W 170

Výstupem prohlídky je:

 • Lékařská zpráva s komentovanými výsledky a případným doporučením
 • Posudek o zdravotní způsobilosti  k TV a sportu/  studiu na VŠ

 Zpět

Objednání ONLINE

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
8.00 - 17.00    (RHB)
8.00 - 17.00  (TVL)
Středa8.00 - 16.00    (RHB)
Čtvrtek8.00 - 17.00  (TVL)
Pátek8.00 - 15.00    (RHB)

 

Smluvní partneři

VZP111Všeobecná zdravotní pojišťovna
VoZP201Vojenská zdravotní pojišťovna
OZP207Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
ZPMV211Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
ČPZP205Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
ZPŠ209Zdravotní pojišťovna Škoda

© 2021 - REHABIUM s.r.o.
Odkazy | Spolupracujeme

Počítadlo návštěvnosti